• Qingdao Aosheng ýaýlym otagyna hoş geldiňiz

  Wagt: 13-nji maý 16:00 (CNY wagty)

  Mowzuk: Bir gezek ulanylýan öý ulanylyşy

Täze önümler

 • 650cc AS 1.1

  650cc AS 1.1

  Boýag käsesi ulgamy adaty boýag käsesine çalt we ykdysady alternatiwadyr, sebäbi ulanylmadyklary soňrak saklap biler we arassalamagyň zerurlygy ýok.Şeýle hem, her bir programma üçin täze täze käse bolany üçin dürli boýag bilen hapalanmak mümkinçiligi ýok.Berilýän daşky käse, ulgamy köp dürli materiallar bilen ulanyp bilersiňiz, iň köp ýaýran garyşyk gatnaşygy bilen çap edilýär.Bar bolan adapterler, “Devilbiss”, “Sata” we “Iwata” spreý ýaragy bilen boýag kubok ulgamyny ulanmak mümkin.

 • Plastiki kagyz rulony

  Plastiki kagyz rulony

  Plastmassa kagyz rulony PE plastmassa filmiň we kagyzyň artykmaçlyklaryny birleşdirdi.Bütin beden reňklenende penjire, ýagtylyk we aýna ýaly bölekleýin örtük üçin.

 • Formörite şekilli halta

  Formörite şekilli halta

  Hapalanmakdan goramak üçin ýörite şekilli halta ulanylýar.Mysal üçin, egin-eşik sumkasy eşigi hapalanmakdan goramak üçin, divan sumkasy diwany hapalanmakdan goramak üçin, hammam sumkasy bedeniňizi hapalanmakdan goramak üçin ulanylýar we ş.m.Köp wezipeli plastmassa gorag haltasyna degişlidir.

 • 3-den 1

  3-den 1

  Öňünden taýýarlanan maska ​​filminiň 3-si, esasan, awtoulag reňkiniň barşynda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar.Bu awtoulag reňkleýji maska ​​filmi bölekleýin örtük we tutuş awtoulag bedenine reňk bermek üçin.

 • Garyşyk käse boýag

  Garyşyk käse boýag

  Boýag garyjy käse esasan boýagy, bejeriş serişdesini we erginini garyşdyrmak üçin ulanylýar.Garylandan soň, boýagdan soň has gowy bolardy.Bir gezek ulanylýan önüm hökmünde müşderi boýag garyndy käsesini arassalamak üçin wagt ýitirmeli däldir.

 • Polat dispenseri

  Polat dispenseri

  Plastiki dispenser, “Prefolded masking” filminiň ýa-da el maskasynyň gowy hyzmatdaşy.Dispenseriň 2 esasy wezipesi bar:

Önüm seriýasy

meşhur

meşhur

Meşhur “Overspray Masking” filmi, esasan, awtoulag reňkiniň dowamynda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar.Bütin beden örtügi we bölekleýin reňklemek üçin.

Öňünden taýýarlanan maska

Öňünden taýýarlanan maska

Öňünden taýýarlanan maska ​​filmi, esasan, awtoulag reňkiniň barşynda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar.Bu awtoulag reňkleýji maska ​​filmi bölekleýin örtük we tutuş awtoulag bedenine reňk bermek üçin.

Awtoulag arassalaýyş toplumy

Awtoulag arassalaýyş toplumy

Awtoulag arassalaýyş toplumynda bir gezek ulanylýan oturgyç örtügi, bir gezek ulanylýan rul örtügi, bir gezek ulanylýan aýak örtügi, bir gezek ulanylýan dişli çalşyk gapagy, bir gezek ulanylýan tormoz örtügi, bir gezek ulanylýan teker örtügi, bir gezek ulanylýan açar sumka we bir gezek ulanylýan ellik ýaly önümler bar.

Sahypa 2

Sahypa 2

Damja kagyzy, esasan, boýag ýa-da ammar gurlanda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar, esasanam mebelleri ýapmak üçin gowy.Köpugurly plastmassa gorag plyonkasyna degişlidir.

LDPE galyň gurluşyk filmi

LDPE galyň gurluşyk filmi

LDPE galyň gurluşyk filmi diýlip hem atlandyrylýan LDPE galyň gurluşyk filmi, esasan, reňk boýagynyň dowamynda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar.Maskaly film içerde we daşarda ulanmak üçin amatly bolup biler.

Jumbo rulonlary

Jumbo rulonlary

“Jumbo” rulonlary, ýarym taýýar maska ​​filmi diýlip hem atlandyrylyp bilner, öňünden örtülen maska ​​filmini öndürmek üçin ulanylýan esasy möhüm komponent.Müşderiniň prokat filmimiz bar, ýöne üflenýän maşyn ýok bolsa, Jumbo rulonlarymyzy satyn alyp bilersiňiz.Onuň hili dürli ammar gurşawyna görä takmynan 1,5-3 ýyl saklanyp bilner.

Kagyz süzgüç

Kagyz süzgüç

Kagyz süzgüç / kagyz huni, boýagdaky hapalary, howany we köpügi süzmek üçin ulanylýar.Süzgüçden soň boýag has näzik boldy.Soň bolsa, awtoulag reňklenenden soň has owadan görünýär.

Öňünden örtülen maska ​​filmi

Öňünden örtülen maska ​​filmi

Öňünden örtülen maska ​​filmi, esasan, boýag ýa-da ammar gurlanda boýag bölegini goramak üçin ulanylýar.Maskaly filmlerimiz içerde we daşarda ulanmak üçin amatly bolup biler.

Habarlar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5